Dec 22, 2015

PILIHAN PAKEJ PERLINDUNGAN + KAD MEDIKAL TANPA KO TAKAFUL
PENGENALAN

Takaful perubatan dan kesihatan yang dikenali juga sebagai pakej penghospitalan memberi perlindungan terhadap kos rawatan perubatan persendirian seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan, jika anda didiagnosis mengidap penyakit tertentu atau terlibat dalam kemalangan. Perlindungan tersebut boleh diambil secara berasingan atau sebagai kontrak tambahan kepada pelan takaful keluarga asas.

Di Syarikat Takaful Malaysia Berhad ada pakej penghospitalan berasingan (standalone) iaitu TAKAFUL myHEALTH PROTECTOR (bayaran 6 bulan/tahunan) dan TAKAFUL MY GEN MEDIC adalah sebagai kontrak tambahan kepada pelan asas takaful keluarga berkait pelaburan (caruman bulanan).Pelan asas takaful keluarga berkait pelaburan adalah TAKAFUL MY GEN LIFE yang amat 'flexible' dengan mengikut keperluan dan kemampuan pelanggan.

TAKAFUL myGEN Life memberi 5 pilihan pakej yang utama:-

1.PAKEJ PELABURAN/PELAN PERSARAAN
a)pelaburan selama 30 tahun
b)perlindungan yang di sediakan ia lah KHAIRAT KEMATIAN , HILANG UPAYA KEKALdan MANFAAT PERCUMA BILA DISAHKAN KENA PENYAKIT KRITIKAL
c)pengecualian cukai sehingga RM6,000.
d)pulangan pelaburan tidak di kenakan cukai pendapatan.

2.PAKEJ PELABURAN+PERLINDUNGAN
a)Manfaat yang di sediakan Khairat Kematian,Hilang Upaya Kekal,Penyakit Kritikal ,Kemalangan Diri,Elaun Harian Hospital dan Manfaat percuma jika disahkan kena penyakit kritikal .
b)pengecualian cukai sehingga RM9,000.

3.PAKEJ PERLINDUNGAN + KAD MEDIKAL
a)Manfaat yang di sediakan Khairat Kematian,Hilang Upaya Kekal,Penyakit Kritikal,Kemalangan Diri,Elaun Harian Hospital,Kemudahan Rawatan di Hospital Swasta,Manfaat percuma bila disahkan kena penyakit kritikal
b)pengecualian cukai sehingga RM9,000.

4.PAKEJ PELABURAN DAN PERLINDUNGAN UNTUK UMRAH/HAJI
a.Menyediakan perlindungan musibah yang berlaku semasa menunai umrah/haji.
b.Pengecualian cukai sehingga RM6,000.

5.PAKEJ PENDIDIKAN
a.Jaminan dana pendidikan terkumpul sekiranya ibu/bapa ditimpa musibah kematian,hilang upaya kekal dan 36 jenis penyakit kritikal
b.Pengecualian cukai sehingga RM3,000.

UMUR KEMASUKAN: Minimum 30 hari dan maksima 70 tahun

TEMPOH PERLINDUNGAN ASAS :dari umur 30 hari hingga 99 tahun
TEMPOH PERLINDUNGAN KAD MEDIKAL:dari umur 30 hari sehingga 70 tahun.

PAKEJ KAD MEDIKAL TAKAFUL myGEN MEDIC
adalah kontrak atau manfaat tambahan kepada TAKAFUL MYGEN LIFE :-
1.ADA 4 PELAN MAMPU MILIK DAN KOMPREHENSIF UNTUK PILIHAN ANDA.
2.TIADA KO - TAKAFUL
3.HAD RAWATAN SEUMUR HIDUP YANG KOMPETITIF IAITU SEHINGGA 2 JUTA DI KALANGAN PENGENDALI TAKAFUL YANG BERASASKAN SYARIAH.
4.BANTUAN MAKLUMAT KESIHATAN SELURUH DUNIA, 24 JAM SEHARI.
5.PENGECUALIAN CUKAI SEHINGGA RM3,OOO.


MANFAAT-MANFAAT TAMBAHAN KEPADA TAKAFUL MY GENLIFE
1)Takaful myGen Critical Illness (Dipercepatkan atau Tambahan )menyediakan perlindungan terhadap 36 penyakit kritikal.
2)Takaful myGen Personal Accident menyediakan perlindungan komprehensif untuk kematian dan kecederaan yang berpunca daripada kemalangan.
3)Takaful myGen Hospital Cash membayar manfaat tunai harian ketika penghospitalan yang berpunca daripada sebarang sebab.
4)Takaful myGen Saver memberikan anda pilihan untuk memaksimakan nilai pelaburan anda.
5))Takaful myGen Waiver/ Takaful myGen Payor / Takaful myGen Payor Plus -Syarikat membayar caruman pelan anda sehingga berumur 70 tahun apabila berlaku kematian, KMK atau penyakit kritikal (jika berkenaan) bagi pihak anda atau pembayar.
6)Takaful MyGen Ihram memyediakan perlindungan 2 kali ganda apabila berlaku musibah kemalangan diri ketika mengerjakan haji atau umrah.
7)Takaful MyGen Term adalah tambahan untuk manfaat kematian.


KAD MEDIKAL YANG TIADA HAD KOS RAWATAN SEUMUR HIDUP

TAKAFUL myHEALTH PROTECTOR adalah pakej penghospitalan yang berasingan(standalone)-merupakan pakej untuk rawatan pra ,di wad dan pos (susulan selepas discaj) yang TIADA HAD
a.Mempunyai 8 pelan pilihan.
b.Peruntukan kos rawatan yang TIADA HAD sehingga umur peserta 85 tahun.
c.15% Pulangan tunai tiada tuntutan.
d.Tiada had jumlah hari penginapan dihospital.
e.Elaun wad RM100 sehari di hospital kerajaan.
f.Tiada Ko-Takaful & Ko-Bayaran.
g. RM3,000 Belanja Pengkebumian.
h.Kelayakan umur penyertaan minimum 30 hari dan maksimum 69 tahun.
i.Yuran keahlian boleh dibuat secara 6 bulan dan tahunan.
k.panel hospital diseluruh Malaysia -rujuk www.takaful-malaysia.com.my

Nota:Jika peserta megambil kos bilik lebih dari kelayakan ,penalty hanya dikenakan harga perbezaan bilik sahaja.

2/>PERLINDUNGAN DI LUAR NEGARA :
1.Kad Medikal My Gen Medic dan My Health Protector boleh digunakan dalam tempoh 90 hari dengan kaedah 'reimburstment' iaitu bayar dulu,klaim kemudian.
2.Manfaat-manfaat lain berkuatkuasa 24 jam bergantung kepada keaktifan sijil.

a)Tunai/Cek/Kad Kredit di kaunter mana-mana cawangan Syarikat Takaful Malaysia - CARUMAN SECARA TAHUNAN DIBENARKAN.
b)Potong Gaji
c)Autodebit Bank Islam
d)Autodebit Maybank
e)Autodebit Tabung Haji
f)EPP-EzyPayment Plan melalui Maybank
g)Arahan Tetap Kad Kredit & Kad Debit Master dan Visa

jangan tunggu-tunggu lagi hubungi/whassap saya sekarang ~KAK ANI ~ 013 9550752 ~

Jan 1, 2013

KONSEP TAKAFULKONSEP TAKAFUL DALAM TAKAFUL KELUARGA

Takaful keluarga berfungsi secara kepentingan bersama, di mana para peserta menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan mencarum sejumlah wang ke dalam dana sebagai caruman penyertaan (tabarru’). Dengan itu, sebahagian daripada sumbangan anda boleh digunakan untuk peserta lain yang menghadapi musibah, seperti kematian atau kecacatan kekal. Dana ini dikenali sebagai Akaun Khas Peserta (AKP) yang akan digunakan untuk saling membantu sekiranya salah seorang peserta ditimpa musibah.

Takaful keluarga juga merangkumi sebuah lagi dana, khas untuk simpanan dan pelaburan. Dana ini dikenali sebagai Akaun Peserta (AP). Caruman anda untuk simpanan dan pelaburan di dalam dana ini akan dilaburkan oleh pengendali takaful dan keuntungan akan dikongsi di antara anda dan pengendali takaful berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui.

Pada tarikh matang pelan anda, anda layak berkongsi lebihan dana itu, jika ada. Contoh perkiraan di bawah menunjukkan secara ringkas bagaimana konsep takaful boleh membawa manfaat kepada anda.

Contoh: Pengendali pelan takaful anda mempunyai jumlah lebihan (L) RM 4 juta dan jumlah caruman am (CA) sebanyak RM 10 juta. Caruman anda (C) pada tahun itu ialah RM1,200 dan lebihan akan dikongsi antara anda dan pengendali takaful berdasarkan nisbah perkongsian yang dipersetujui (NP) iaitu 50:50. Jumlah perkongsian lebihan yang akan anda terima:

NISBAH PERKONGSIAN LEBIHAN = NP X L/CA = 50%X RM 4 JUTA = 20%
NISBAH YANG LAYAK ANDA TERIMA = NISBAH PERKONGSIAN X C = 20%XRM1,200=RM240

KEPENTINGAN TAKAFUL

Orang kata, malang tak berbau. Untung-rugi, sihat-sakit, kalah-menang adakalanya diluar jangkaan manusia untuk menentukannya, sekalipun segala usaha telah dilakukan untuk menjayakannya. Untuk meminimakan malang yang tidak diundang, kita dinasihatkan supaya menyediakan payung sebelum hujan. Semuanya dilakukan atas dasar ikhtiar, iaitu perlindungan dari bahaya dan kesan darinya. Salah satu langkah yang diambil oleh kebanyakan orang yang mudah didapati adalah melalui perlindungan takaful.

Kenapa takaful hayat (keluarga) penting di Malaysia

Tiga sebab utama iaitu:-
(1) hutang yang bakal ditinggalkan (kematian dan kecacatan kekal).
Orang yang berhutang akan terikat hidupnya di dunia dan akan tergantung amalan dan rohnya selepas meninggal dunia hingga segala hutang piutangnya dilunaskan ketika hidup. Sabda Rasulullah: “Jiwa orang mukmin akan tergantung dengan hutangnya (iaitu tidak dihukum selamat atau celaka) hingga dia menjelaskan hutangnya.”

(2) tidak berupaya bekerja mendapatkan pendapatan (kecacatan kekal).
Keadaan kehidupan yang memerlukan kos-kos hidup/rawatan yang tinggi.

(3) rawatan perubatan penyakit kritikal adalah bukan percuma.

Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyat Malaysia mendapatkan takaful hayat (keluarga) kerana pembiayaan rawatan bagi penyakit kritikal memerlukan perbelanjaan besar walaupun di hospital kerajaan dengan kemudahan pengecualian "income tax" sebanyak RM9,000 setahun.

DI SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BER:HAD, kami menyediakan pakej perlindungan tinggi untuk penyakit kritikal, kemalangan serta kos-kos rawatan dengan yuran wakalah yang rendah berbanding dengan syarikat takaful lain.

Takaful Hayat(keluarga) dan Takaful Perubatan adalah BERBEZA

Ramai rakyat Malaysia yang terkeliru membezakan perkataan hayat (dalam industri takaful di panggil keluarga) dan perkataan perubatan atau kemalangan.
a)Takaful Hayat/Keluarga biasanya melindungi kes-kes berprofil tinggi seperti kematian, kecacatan kekal, kecacatan separa, penyakit kritikal dan pembedahan kritikal yang diberi pampasan sekali sahaja megikut perjanjian manfaat dalam kontrak takaful . Ianya juga adalah merupakan satu tabung simpanan untuk masa depan.
b)Takaful Perubatan pula melindungi kos-kos rawatan didalam wad di hospital kerajaan bagi bukan penjawat awam dan hospital swasta untuk kes-kes seperti pesakit luar bagi kemalangan dan pembedahan/rawatan penyakit semi-kritika/ kritikal dan kemalangan .Kos-kos rawatan tertakluk kepada had yang telah dipersetujui semasa perjanjian dibuat.
c)Takaful Kemalangan Diri melindungi musibah akibat daripada kemalangan diri sahaja termasuk keracunan makanan.Di STMB terdapat dua jenis iaitu sebagai kontrak tambahan kepada Takaful Keluarga (Hayat) dan pakej berasingan iaitu MY PA CARE

KEPENTINGAN TAKAFUL PERUBATAN DI MALAYSIA

Sebab utama ialah mendapatkan perlindungan bagi kes-kes kecil dengan lebih cepat dan selesa melalui perkhidmatan di hospital swasta. Kes-kes wabak (denggi / H1N1)dan kes-kes kurang kritikal seperti melecur, kepatahan yang tidak serius, pembedahan biasa, mata, telinga dan sebagainya biasanya memerlukan masa yang lama bagi mendapatkan giliran rawatan atau pembedahan di hospital kerajaan. Oleh yang demikian, kerajaan sentiasa menggalakkan penubuhan pusat rawatan swasta bagi memangkin hospital kerajaan seteruskan dapat memberi rakyat untuk membuat pilihan rawatan yang terbaik.

JENIS-JENIS PENYAKIT DAN KECEDERAAN YANG TIDAK DILINDUNGI


1. Penyakit sedia ada.
2.*Penyakit Tertentu yang berlaku semasa 120 hari pertama.
3.Sebarang penyakit yang berlaku semasa 30 hari dari tarikh sijil berkuatkuasa melainkan kecederaan dari kemalangan.
4. Sebarang rawatan perubatan sebagai pesakit luar kecuali jika dinyatakan secara khusus di dalam sijil.
5. Kesakitan dan kecederaan yang timbul daripada sebarang perlumbaan (kecuali perlumbaan berjalan kaki)sukan berbahaya tetapi tidak terhad kepada terjunan udara ,luncur air,aktiviti dalam air yang memerlukan alat penafasan,sukan musim sejuk,sukan profesional.
6. Sebarang rawatan berikutan perlakuan yang menyalahi undang-undang.

*DEFINASI PENYAKIT TERTENTU

1.Batu karang di dalam sistem kencing atau hempedu
2.Hipertensi atau Penyakit Kardiovaskular (kecuali serangan jantung)
3.Diabetes Mellitus
4.Semua jenis ketumbuhan, cyst, polips atau kanser (barah)
5.Pembedahan sinus, septum hidung atau tonsil
6.Hernia, buasir atau fistula
7.Endometriosis atau difungsi pendarahan uterin

PERINGATAN:
1.Syarikat tidak akan membayar mana-mana manfaat yang berpunca daripada keadaan sediawujud (pre-existing condition) sama ada secara langsung atau tidak langsung sekiranya perkara tersebut tidak didedahkan semasa membuat permohonan takaful.

2.Jika anda menerima rawatan di luar negara, manfaat yang dibayar adalah berdasarkan kos rawatan (dalam Ringgit Malaysia) yang berpatutan dengan caj yang dikenakan oleh hospital di Malaysia.

3.Tiada manfaat akan dibayar jika anda bermastautin di luar negara melebihi 90 hari bagi setiap perjalanan.


Jadi, apakah perkara utama yang di fikirkan bila anda ditimpa musibah?
-Sudah tentunya rawatan terbaik di perlukan!

Adakan anda perlu tunai, kad kredit atau kad perubatan?
-Jawapannya adalah terletak di atas kebijaksanaan anda untuk menghubungi saya!

ROHANI di talian:
013 955 0752

KAD MY HEALTH PROTECTOR

KAD MY HEALTH PROTECTOR
TIADA HAD KOS RAWATAN,TIADA KO TAKAFUL